★ Назнака за дигитални објекти - деловно работење ..

                                     

★ Назнака за дигитални објекти

Белешка за употребата на објекти - низа од знаци што служат за единствено препознавање на електронски документи и други објекти. Метаподатоците за објектот се складираат во прилог на ДОИ-името на место каде што може да се најде објектот. ДОИ за документот е постојано, додека локација и други информации може да се промени. Може да се направи за да документ преку ДОИ обезбедува постабилна врска отколку преку URL-адреса, бидејќи ако јас се промени URL-адреса на објектот, и тоа се уште е во можност да се најде, но издавачот само треба да го поднови со оваа информација.

Сепак, и покрај URL адреса, ДОИ е отворен за сите. Право на негово користење, се организации кои ги задоволуваат договорните барања и сакаат да платат за да биде во можност да обезбеди ДОИ-ознаки. Систем, го ДОИ се применува преку писмо за регистрација на агенции чиишто активности ги усогласува Меѓународната задолжбина за да ДОИ Меѓународната ДОИ Фондацијата, која е творец на системот, како и управување со тоа. Системот ДОИ наоѓа прназивна во низа издавачки активности, во 2000 година, г. До сега. До крајот на 2009 година. се појави да биде околу 43 милиони ДОИ-иднината на страна на 4.000 организации.

                                     

1. ДОИ-имиња. (DOI-name)

ДОИ-називот има облик на низа од знаци поделена на два дела: во жалбата, како и. Апликацијата се определува матичарот на името и на наставката на датотеката ќе го изберат регистратор, и претставува поединечниот објект, со што ДОИ. Овие линии се допуштени речиси сите тековни уникодни знаци, кои се толкуваат подеднакво без оглед на тоа дали тие се внесени со мали или големи букви.

На прназивр, во ДОИ-називот 10.1000 / 182 жалбата е 10.1000, а наставката е 182. Дел, "10." тоа означува регистарот, а знаците 1000 во барањето за назначување на секретарот. Во овој случај, регистратор е самата Меѓународна задолжбина за ДОИ, како и проширување на идентификацијата на објектот, тоа е 182, и препознавање на конкретниот објект, во овој случај, овој водич за да го ДОИ. Тврди дека употребата на ДОИ-називи треба да се печатат со дои:10.1000 / 182. Ако наводот е хипертекстуална врска, се препорачува да се врската да влезат како URL со конкатенација на " го ДОИ-име, ослободување на жалба "дои:". На пример. ДОИ-името дои:10.1000 / 182 се става во врската, како и. Оваа НАДГРАДБА нуди адресата на серверот, со HTTP-застапник, кој ќе го пренасочи мрежниот пристап кон десно мрежа во место во текстот на линкот.

ДОИ-називита се во можност да се покаже креативните дела, како што се во електронски и физички форми, претстави и апстрактни дела како дозволи, странки во исплата или достава во бизнис, итн. Објектите може да бидат опишани во различен степен на детализација: ДОИ-називита можат да се покаже списание, поединечен број на списанието, поединечна статија, или некоја табела во статијата. Изборот го прави доделувачот, но степенот мора да се наведе во метаподатоците на тоа ДОИ-назив, користејќи податочен речник од содржинскиот модел indecs.

                                     

2. Прназивна

Во моментов, системот ДОИ наоѓа во повеќето прназивна од:

 • Во согласност комуникација и академски материјали истражувања, статии, книги, итн. преку CrossRef, група од околу 3.000 издавачи.
 • Официјални публикации на Европската Унија, како што е објавена од Издавачката канцеларија на европската унија.
 • Научни собирање на податоци преку DataCite, група на водечки истражувачки библиотеки, снабдувач на технички информации, а центри на научни информации.

Во печатење на канцеларијата на Организацијата за економска соработка и развој "SourceOECD" секоја табела и графикон во издание на организацијата е прикажана со ДОИ, назив што води до Excel датотека на податоци за табелата или графиконот. Тоа планови за понатамошен развој на овој можнсоти.

ДОИ има проширено и во неанглиските говорни подрачја – со Европската регистарска агенција со EDRA и кинеската регистарска агенција Wanfang Data. Задолжбината планира за понатамошно ширење и во други сектори.

                                     

3. Карактеристики и придобивки. (Features and benefits)

Систем, го ДОИ е потребно за да се обезбеди форма на упорни идентификација, каде секое од ДОИ-што значи еден единствен објект на недвосмислен и постојан начин. Во прилог на ова, системот здружува метаподатоци со објекти, овозможувајќи им на корисниците релевантни информации за објектите и нивните меѓусебни односи. Како дел од метаподатоците да бидат вклучени во мрежата на активности кои им овозможуваат ДОИ-називита се однесуваат на веб-страниците на места што се сместени објектите како што е опишано. Овој систем, го ДОИ има направено во соработка со систем, Потрошувачите, и содржинскиот модел indecs со социјална инфраструктура.

Системот Може да се земе во предвид ДОИ-називот на еден објект, не се заснова на било какви променливи атрибути на објектот како физичко место на чување и сопственост, атрибутите да се шифрирани во метаподатоците наместо во својата ДОИ, името, и постојат два објекта со вас ДОИ рок. Бидејќи ДОИ-називита се кратки низа од знаци, тие се читливи за корисниците, можат да се прекопираат во текст, и да влезат во одредбите на uri. Механизмот за упатување на ДОИ-иднината работи позадински, така што корисниците се комуницира со неа, како со секоја друга служба. Што е со отворени архитектури, вклучува доверба механизми, и е закажана за да работи непоколебливо и флексибилно за да може тој да се приспособи на потребите на новите прназивни на системот. Упатната функција на ДОИ-називот може да се користи со OpenURL за да го изберете најсоодветното место на пристап до зграда, во зависност од тоа каде се наоѓа, корисникот треба. Сепак, и покрај оваа способност, библиотекарите се незадоволни од системот, бидејќи тоа води кон корисниците на сајтови кои наплаќаат за документите, додека тие се нудат бесплатно на други места. Содржинскиот модел indecs му служи на системот, ДОИ да здружува метаподатоци со објекти. Сите ДОИ-иднината имаат мало заедничко јадро од метаподатоци кои потоа се додаваат други податоци, кои може да бидат јавни или со ограничен пристап. Регистраторите можат да ги менуваат податоците во ДОИ-називита во секое време измените информациите за отпуст или ако тоа ќе се промени URL-то.

Меѓународната задолжбина на ДОИ IDF врши надзор и контрола на спроведувањето на овие технологии и работата на системот преку својата техничка и социјална инфраструктура. Друштвената инфраструктура од областа на независни регистрација на агенции нудат ДОИ е врз основа на еден од тековната успешна карактеристики како GS1 и ISBN.                                     

4. "Уреди" надворешни врски. ("Edit" external links)

 • Технички карактеристики на системот, ДОИ, и семрежните ознаки на англиски јазик.
 • ДОИ-регистарска агенција за податоци на англиски.
 • Системот Може да биде на англиски.
 • Насловна страница на англиски јазик.
                                     
 • а лево за бројот и страницата. Еве некои примери: Назнака за дигитални објекти Обичајни правила за кодирање на библиографските наводи во NED и SIMBAD
 • Меѓународна стандардна назнака на имиња, скрат. ISNI од англиски: International Standard Name Identifier - единствен број на создавачи на и учесници
                                     
 • Охридски во Скопје. ISBN меѓународен стандарден книжен број DOI назнака за дигитални објекти Што е тоа ISSN? - Меѓународен ISSN центар англиски ISSN
 • бројот содржи 13 бројки, формат кој се користи и во Македонија. Назнака на дигитални објекти DOI Occasionally, publishers erroneously assign an ISBN to
 • придонес SICI Електронските документи може да имаат назнака на дигитални објекти DOI Статии за биомедицински истражувања може да имаат PubMed идентификатор


Users also searched:

дигитални, обекти, Назнака, Назнака за дигитални обекти, назнака за дигитални објекти, деловно работење. назнака за дигитални објекти,

Encyclopedic dictionary

Translation

Да се занимаваш со уметност, пред сѐ е љубов Нова Македонија.

Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните. приложува соодветна документција во затворено плико со назнака не отворај. Сите останати услуги, не може да бидат дигитални, затоа што се бараат документи 4. категоризација на угостителски објекти за сместување. Изработка на урбанистички план за село Прибачево Општина. Назнака за дигитални објекти DOI, од англиски: digital object identifier е низа од знаци што служат за единствено препознавање на електронски. ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ Скопје. Извештај за самоевалуација на ФИНКИ за периодот 2011 2013 година. 1. Содржина. 1. современите дигитални медиуми. 3. навремено објавен распоред на часови со точна назнака на предавалните училници и наменети за училници, лаборатории и канцеларии на наставниците во објектите каде.

Tender 53.2012 Мепсо.

ЕУРОВИА ДООЕЛ е една од најголемите приватни компании за градежништво и развој на инфраструктура во Македонија. Портфолиото на ЕУРОВИА. Општина Дебарца Archives Page 2 of 3 Општина Дебрца. Најдоцна до 4 ноември среда, 2020 година со назнака За КОНКУРС за најдобар блог. Мејлот треба да го содржи текстот во ворд формат, кратка. СЛУЖБЕН ВЕСНИК Човекови права во здравствена заштита. Јавното мислење, услуги за чистење објекти и за управување со имот, осигурителни, банкарски и назнака Верно на оригиналот. Во Република Македонија моментално овластени регистрирани издавачи на дигитални.


Објави Еко свест.

Претпочитани квалификации за лицата за односи со јавноста. обезбедување база на дигитални фотографии, видео снимки и аудио записи наведуваат сите елементи од соопштението со точна назнака за времето припадник на единицата, фотографирање на МТС и објекти се известува веднаш. Автомобили Недвижнини Oglasi Reklama5.mk Огласи. Наменет е за употреба при приготвување на прехрамбени производи. и мазут, кој се користи за цивилни експлозиви рударски или градежни објекти. со назнака на име на производот и со зарези за употреба како ленир направен е DLT Автополначи и библиотеки за дигитални линеарни ленти. Mk A B C D E 1 ID TERMS NPT RELATIONS PT MT 2 1607. Да ја примени оваа процедура за да ја добие европската назнака ​ефективен корисник на размислување, дигитални и вештини за финансии, знаење, технологија, објекти, за да се обезбеди нивно ефектино. Ќе се финансираат проекти за одржлив локален економски. Претплатува, однапред плаќа за купување или користење нешто место, но со назнака пер авал, како емец, или со некој друг новоизградени производствени објекти. Активира e cash или дигитални пари англиски: digital. БИЛТЕН уким. Дигитални вештини, употреба на дигитални алатки за анализирање и форма на info@.mk со назнака Апликација за едукативна програма CulTher за – Проектирање на соодветен тип на објекти според ЕВРОКОДОВИ.

Рес публика и ИКС најавуваат конкурс за најдобар блог Имаш.

Објектот ќе опфати градежен, машински дел, електроинсталации, отпад, со точни назнаки каде и како да вградување на дигитални системи за. Четврта меѓународна научна конференција БИЗНИС. Студентска пракса за дигитални вештини во рамките на програмата Era со назнака Digital Opportunity Traineeship, се вели во. Правен фокус Македонско здружение на млади правници. БАС Институт за менаџмент, Битола BAS Institute of management, Bitola Развиените иновативни дигитални пристапи овозможуваат подобро НАЗНАКИ или по македонски ОЗНАКИ – кои ни покажуваат по што точно учениците објекти за држење настава, помошни објекти, опрема за.


Интервју со Здравко Николовски од Netcetera: Сѐ уште не е.

Запрос должен включать:. Студентска пракса за дигитални вештини во рамките на. Ства, објекти наменети за одбрана, др жавна и јавна забелешки, аналогни или дигитални аудио и видеоснимки кои ќе бидат искористени за составување на тарот, како и својот печат со назнака Нотар кој привремено ја. СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.27. Предмет на набавка: Изработка на проектно техничка документација за со печат и со потпис на одговорното лице, со назнака Верно на оригиналот​. Дополнителни информации за користењето на дигитални сертификати: Досега на Водно се изградени неколку пропратни објекти како што се.


Денот на Логистичката база Министерство за одбрана.

Чамците и на воените бродови, само ако тоа со овој за кон изречно е обележува, поставува на. нив објекти за безбедност на за дигитални линиски си стеми: Народна банка, со назнака за тендерска докумеитација. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавни набавки. Новата локација е спроти Соборниот храм, во објектот на Граве, а сите телефонски броеви и дигитални канали за комуникација. М р Весна Попоска Воена академија. Оператор со печат и со потпис на одговорното лице, со назнака Верно на оригиналот. барања за објектите Рашче Кондово Нерези Лепенец ќе бидат На дигитални релејни излези од секој фреквентен регулатор и софт. ФИРМИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ПРИРАЧНИК ЗА. Писменост за вести и дигитална писменост. Справување со лажните карактер на станбените објекти. нологии, да применуваат дигитални алатки и да поттикнуваат тронски пат со назнака за јазикот на кои се напишани. Области Еко свест. Воени објекти, верски објекти, во болници, домови за стари лица вори жиро сметка со назнака за изборна кампања, Дигитални централни еди.

Еуролинк Осигурување.

Портфолио со сработени кампањи за дигитални медиуми. До часот, со назнака Апликација за кампања. заштитата на природата важно е и одржувањето на споменатите објекти со што ќе се обезбеди нивно непречено. Повик за учество на манифестацијата Бела ноќ 2014. Објекти, формата и содржината на твото за финансии во затворен плик со назнака Не рање GPS, шест дигитални ваги со точност од пет грама и. С О Д Р Ж И Н А Човекови права во здравствена заштита. За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за економскиот оператор со печат и со потпис на одговорното лице, со назнака Верно на предизвикана со поврзување на објектот, кој врши изобличување на Уредот треба да овозможува и аквизиција на дигитални информации.

Новости и настани – IEGE.

А сите телефонски броеви и дигитални канали за комуникација остануваат неодамна беше дополнето со назнака за членка на групацијата ГРАВЕ. Повеќе информации за промената на седиштетот на Еуролинк Сврти на сигурно – Еуролинк со ново осигурување за велосипедисти и велосипеди. СЛУЖБЕН ВЕСНИК. А сите телефонски броеви и дигитални канали за комуникација остануваат неодамна беше дополнето со назнака за членка на групацијата ГРАВЕ. CAF 2020 Quality Management in the Public Sector. Часот, со назнака Апликација за изработка и спроведување на природата важно е и одржувањето на споменатите објекти со што ќе се. МОН ги објави резултатите од Конкурсот за прием на бруцоши. Идни перспективи за развој и очекувани придобивки од Слика 28: Приказ на поставеноста објектите во слободната софтвери, склопување хардвер, дигитални записи, комп утерски чипови и слично, научно назнака гостин.


ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФИНКИ уким.

Вршат во трговските објекти кои ги имаат потребните терминали и се тоа овој систем за дигитални пари е најприближен до традиционалните пари, информатичкиот систем со назнака на носителот податоци за проверка на. Notarius broj 17 Notarius broj 17.qxd Нотарска комора. За надзор на околните услови и контролни направи во згради, објекти, спратови или определени просторни површини дигитални.

УНИВЕРЗИТЕТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ News.

Ќе се финансираат проекти за одржлив локален економски развој и туризам кои се заведени во регистарот за категоризација на угостителски објекти за сместување кој го води 57, со назнака за јавниот повик. OhridPress: Услови за користење содржини Импресум Дигитални Канали. Информации Царинска управа. 12, 1056, Eвропски фонд за регионален развој, 1021 финансии на ЕУ 3984​, 8470, архивирање дигитални информации, USE, дигитално архивирање, 3221 4619, 853, вежбална, USE, спортски објекти, 2826 социјални прашања 6788, 5696, еколошка назнака, USE, еколошка ознака, 2031 маркетинг. ПИШУВАЊЕ ЗА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ Македонски институт. ПРИЛОГ 5.А: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА ЈАМКА. СОДРЖИНА. 1. Op ti Uslovi za Razvrzan Pristap Na Lokalna Jamka. Април Институт за стандардизација на Република Македонија. Доказот за уплата на испитите скениран јасна и читлива на следната емејл адреса: produkcija@.mk, со назнака: За и дигитални уметности на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА.


Примената на електронското банкарство во банките во.

Страна на млади правници за клучни прашања што влијаат врз заштитата Дигитални технологии во Република Северна Македонија барањето во неговите суштински наводи и образложение, а не во неговите формални назнаки, а децата од објекти на правото до агенти што имаат капацитет да го. Решенија од 26 седница Државната комисија за жалби по јавни. Назнака за Секретарот 08 07 за Д. Илиевски. Во очекување на ваша согласност, со поздрав. ПРИЛОГ: Како во текстот. СЕКТОР 08 07. Д. Илиевски.


ZIP No 3 - ОПМ – Организација на потрошувачите.

Геодетски подлоги, Дигитални геодетски подлоги, Софтверски на техничка документација за капитални објекти од типот на со назнака дека за дополнителна проценка на интегритетот на околу плодовите. Најдобрите европски практики за мерење на. Министерството за образование и наука ги објави резултатите од во државните студентски домови и други објекти за сместување во студиската со назнака до Комисијата за студентски домови за градот Скопје. на обуки за дигитални вештини и обуки за дигитални вештини 2. Правило за односи со јавноста во АРМ АРМИЈА НА. 8471 30 00 Портабл дигитални машини за автомат тоа? на објектите за одгледување на животните Скопје со назнака за кој повик е уплатата.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →